Váš košík je prázdný


HLEDAT

COR JESU

Máte dotaz?

Telefon: (+420)  558 711 966
Mobil: (+420) 608 601 617
Mobil: (+420) 777 290 314
email corjesu@email.cz

 


Po - Pá: 9:00 - 16:00

ZÁRUKA NA ZBOŽÍ

ZÁRUKA NA ZBOŽÍ

Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) u spotřebního zboží 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba neprodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, popř. na vady vzniklé užíváním zboží v rozporu či obecně známými pravidly pro užívání dané věci.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
 • Neodborným nebo nesprávným použitím (v rozporu s návodem k obsluze).
 • Hrubým zacházením.
 • Nevhodným skladováním.
 • Provozováním v agresivním prostředí.
 • Použitím jiného, než výrobcem schváleného příslušenství.
 • Přírodními živly.
 • Mechanické poškození způsobené uživatelem (tlakem, pádem, zkrutem).
 • Nefunkčností výrobku nesprávným postupem při jeho instalaci.
 • Vada vzniklá obvyklým užíváním.
 • Při nedodržení správného způsobu používání.
 • Neodborným zásahem.
 • Neodbornou opravou.

UPOZORNĚNÍ: Pokud zasíláte zboží na reklamci poštou, pak je opravdu nutné, abyste dodrželi všechny potřebné pokyny viz. níže (reklamace musí obsahovat).

REKLAMACE MUSÍ OBSAHOVAT:
 • Název reklamovaného zboží
 • Podrobný popis závady
 • Kompletní výrobek reklamace
 • Daňový doklad nebo záruční list (u příslušenství je záručním listem doklad o koupi – stačí kopie)
 • Adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email na Vás)

Pokud zasíláte zboží poštou, prosím zašlete v doporučeném dopise (popř. balíkem) na adresu uvedenou níže. Podací lístek z pošty od této zásilky si prosím uschovejte jako doklad o zaslání zboží k reklamaci. Nezapomeňte si zboží pojistit.

Reklamace se řídí Reklamačním řádem

V případě dotazů nás kontaktujte na emailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo telefonicky na 777 290 314